Tool lách từ khóa VPCS dùng trên Facebook Google và các nền tảng quảng cáo

Để tránh bị các nền tảng fix nhanh thì mình quyết định cho hệ thống dùng qua chatbot mở API tra cứu cũng như fix các từ khoá VPCS cho nên các bạn sử dụng tool sẽ sử dụng trực tiếp trên page  Shopinmessenger - Tối ưu quảng cáo
Text dùng qua tool sẽ vô hiệu hóa các công cụ tìm kiếm nên trả về kết quả là không tìm được. 
Tìm kiếm trực tiếp trên các công cụ tìm kiếm sẽ cho ra kết quả của keyword

Xem cơ chế hoạt động

Tool mở public và dùng free cho toàn bộ anh em cộng đồng. Để đảm bảo mọi người có thể dùng nick clone vào sử dụng tool cũng được nhưng mình sẽ block nhưng clone spam trong ibox và clone spam keyword để đảm bảo tool dùng được lâu nhất có thể.

Tool đã dùng được một thời gian nên một số keyword đã bị fix nhưng đa số vẫn hoạt động rất tốt.

Dùng tool tại đây