Hệ thống tự động tạo URL chứa rule tracking dùng để seeding trên Facebook

Dành cho bài viết trên gr và page trên newfeed và video trên trình watch

Tạo link 

Hướng dẫn sử dụng:
- ID page: Bạn có thể điền ID page hoặc tên người dùng page ( không điền cả cái link nhé )
- ID post: Bạn vui lòng điền đúng ID post, không điền ID video trên trình watch nhé.
- Nếu muốn tạo link cho bài viết video thì sẽ ra tất cả các link có sẵn.
- Nếu tạo link link bài viết KHÔNG PHẢI LÀ VIDEO thì chỉ dùng được link cuối cùng.
- Bạn lấy link tạo ra trên hệ thống và dùng clone để seeding dựa trên kịch bản có sẵn của bạn.
- Để hiệu quả tốt nhất, vui lòng cho clone like và theo dõi page nhé.

Xem hướng dẫn

ID Page: có dạng số 32487324732467 hoặc thay ID Page bằng tên người dùng. Đừng ai điền link page vào nhé.

ID Post: có dạng số 234072314676 đừng ai điền cả cái link bài viết vào.

Vui lòng phân biệt được ID và link rồi hãy dùng tool. Đừng ai cố tình điền lung tung mình quạo mình block IP đó